Delik delme işlemi, talaşlı imalat işlemleri arasında önemli bir yere sahiptir.
Delme işlemi esnasında, aşırı yüzeypürüzlülüğü, çapak oluşumu, dairesellik, eksenel kaçıklık ve hızlı takım aşınması gibi istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Bu sonuçlar, ürün kalitesinin ve üretim maliyetlerinin belirlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir.Buna göre, makine parçalarının birbirleri arasında hassas çalışabilmeleri ve üretimde verimliliğin arttırılabilmesi için istenmeyen bu sonuçların en aza indirgenmesi gerekmektedir.

Menü